lien-he-newhomes

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEWHOMES

Văn Phòng:
Địa chỉ
: Tầng 2 –  Tòa nhà 169 – Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.730.98889 –  Email: admin@newhomes.vn