CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

(Dành cho Nhân viên kinh doanh)

 

Đối với nhân viên cũ của Công ty:

Hàng tuần, có 01 buổi đào tạo công cụ Marketing cho nhân viên kinh doanh: Đào tạo công cụ kiếm khách qua Facebook Marketing và Google Adwords.

Đối với nhân viên mới vào làm việc:

  1. Lịch đào tạo chia các buổi:

Ngày thứ nhất:

Stt Nội dung Thời gian Địa điểm Người hướng dẫn
 

 

 

 

1

–     Gặp gỡ, chào hỏi;

–     Giới thiệu khái quát về Công ty, hệ thống quản lý, cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của Công ty

–     Tại sao lại tham gia ngành BĐS, mong muốn và kế hoạch sắp tới.

–     Văn hóa Công ty, Nội quy Công ty, Chế độ cho nhân viên trong công ty.

–     Chính sách tiền lương, thưởng và hoa hồng cho Nhân viên KD

Cả ngày Tại Công ty  TGĐ. Bùi Thanh Sơn

(hoặc Giám đốc KD: Nguyễn Quang Trung)

Ngày thứ hai: Đào tạo về Sản phẩm

Stt Nội dung Thời gian Địa điểm Người hướng dẫn
 

2

Đào tạo sản phẩm:

–       Tiện ích dự án

–       Phân tích tầng, giá, căn, cách check căn,…

–       Các key bán hàng

–       Đối thủ cạnh tranh

–       Phân tích đối tượng khách hàng mua dự án

–       Học thuyết trình về dự án.

 

Sáng: Từ 8h30-12h00

 

 Tại Công ty

 

 GĐKD: Nguyễn Quang Trung

3 Đi xem thực tế dự án 13h30 – 17h00  Dự án đã training GĐKD: Nguyễn Quang Trung. (Hoặc TPKD phụ trách dự án)

Ngày thứ ba: Đào tạo Công cụ Marketing

Stt Nội dung Thời gian Địa điểm Người hướng dẫn
4 Facebook Marketing Sáng: Từ 8h30-12h00 Tại Công ty TGĐ. Bùi Thanh Sơn (Hoặc GĐKD: Nguyễn Quang Trung)
5 Google Adwords và 1 số kênh khác Chiều: 13h30 – 17h00 Tại Công ty TGĐ. Bùi Thanh Sơn (Hoặc GĐKD: Nguyễn Quang Trung)

 Ngày thứ tư: Kỹ năng tư vấn khách hàng

Stt Nội dung Thời gian Địa điểm Người hướng dẫn
 

6

1. Kỹ năng tư vấn khách hàng:

– Telesales

– Gặp trực tiếp.

Sáng: Từ 8h30-10h Tại Công ty TPKD: Phạm Thị Minh Hằng
7 2. Kỹ năng chăm sóc khách hàng:

– Nắm bắt tâm lý khách hàng

– Đánh giá khách hàng

– Các kỹ năng

Sáng: Từ 10h- 12h Tại Công ty  TPKD: Phạm Thị Minh Hằng
8 3. Kỹ năng chốt khách hàng. Chiều: Từ 13h30

Đến 17h30

Tại Công ty  GĐKD: Nguyễn Quang Trung.

 Ngày thứ năm: Giới thiệu về pháp luật Bất động sản.

Stt Nội dung Thời gian Địa điểm Người hướng dẫn
9 Tính pháp lý của dự án

Các văn bản luật pháp liên quan đến bất động sản.

Tại Công ty TGĐ: Bùi Thanh Sơn

(Hoặc GĐKD: Nguyễn Quang Trung)

 

  1. Đánh giá nhân viên sau đào tạo

Ban lãnh đạo sẽ test và đánh giá nhân viên, cho mức lương phù hợp với khả năng của từng nhân viên sau quá trình đào tạo.

TỔNG QUAN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI NEWHOMES
TỔNG QUAN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI NEWHOMES
Từ khóa

Tin liên quan

HOtline :0916469191